Miljøpolicy Saint-Gobain Autover

March 2021

 

MILJØ POLICY


Saint-Gobain jobber målbevisst med å være et konsern med miljøvennlige virksomheter, og Saint-Gobain Autover Norge AS er en del av denne miljøsatsingen. Vi er opptatt av bærekraft og miljøansvar i forhold til ansatte, kunder, leverandører og samfunnet. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre systemer og rutiner for å skape miljøgevinster.

 

Følgende miljøkrav gjelder for Saint-Gobain Autover Norge AS med tilknyttede virksomheter:

 

Alt avfall kildesorteres, og spesialavfall deponeres

 • - For restglass er det gjennomført rutiner for resirkulering og gjenbruk.

 • - Selskapet er aktiv deltager i returordning for glass, slik at disse tas hånd om på en miljømessig forsvarlig måte.

 • - Resirkulering av papir, papp og plast

 • - Miljøvennlig emballasje

 • - Effektive pakkeløsninger som gir en god utnyttelsesgrad under transport

 • - Vi følger Saint-Gobain sine 5 S Golden Rules for god lagerdrift – sort, set in order, shine, standardize & sustain

  • - Vi følger FNs prinsipper for ansvarsfull forretningsdrift (UN Global Compact) mht. menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og
     korrupsjonsforebyggende arbeid

 • - Vi følger arbeidsmiljøloven og de til enhver tid gjeldende regler mot sosial dumping

 • - Vi arbeider systematisk for å oppfylle kravene i Helse-, Miljø- og Sikkerhetslovgivningen

 

For verksteder som er medlemmer i Glassdrive kjeden, så gjelder overnevnte miljøkrav samt i tillegg følgende:

 

 • - Offentlig godkjente bilverksteder med høy kvalitet og faglært personell

 • - Profesjonell verksteddrift med konkurransedyktige priser

 • - Bruk av kun originalkvalitet / OE sertifiserte glass og tilbehør

 • - Alle glass-skader skal forsøkes reparert før evt. skift

 • - Reparasjon til avtalt tid og pris

 • - Montering etter bilprodusentenes retningslinjer

 • - Bruk av spesialverktøy, utstyr og kalibreringsutstyr

 • - Ansatte deltar jevnlig på opplæring og er oppdatert på den tekniske utviklingen

 • - Gode rutiner for kommunikasjon, tilbakemeldinger og oppfølging av kunder gjennom hele reparasjonsprosessen

 • - Kontinuerlig HMS arbeid og iverksetting av tiltak for å sikre bærekraftig og miljøvennlig drift

Nyhetsarkiv