Rettigheter

© Copyright 2009:
Alle rettigheter tilhører Saint-Gobain Autover eller tilhørende selskaper i Saint-Gobain konsernet. Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videomateriale, samt enhver sammenstilling av ovennevnte på Saint-Gobain Autover sine nettsider er opphavsrettslig beskyttet materiale og/eller beskyttet på annen kommersiell måte. Innholdet på disse nettsidene kan ikke, i næringsøyemed, kopieres, spres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart. Enkelte Saint-Gobain Autover nettsider inneholder også bilder hvis rettigheter tilhører tredjepart.

Lisens merknad:
Det opphavsrettslige beskyttede materiale som befinner seg på dette Saint-Gobain Autover nettstedet, for eksempel patenter, varemerker og annet beskyttet materiale, er beskyttet under relevant lovgivning og tilhører Saint-Gobain Autover eller dens lisensgivere. Dette nettstedet, eller bruken av dette nettstedet, gir ingen lisens eller samtykke til bruk av det beskyttede materiale som tilhører Saint-Gobain Autover eller tredjepart. 
Varemerker:
Med mindre annet er uttrykkelig spesifisert, er alle varemerker på Saint-Gobain Autover sine nettsteder beskyttet i henhold til Varemerkeloven. Dette gjelder spesielt for Saint-Gobain Autover sine varemerker, skriftstyper, firmalogo og emblemer. Saint-Gobain Autover har full opphavs- og eiendomsrett samt alle andre rettigheter til alle varemerker, logoer, figurmerker, ordmerker samt designelementer som benyttes på våre nettsider. ® Glassdrive er et eksempel på dette Ansvar
Dette nettstedet er sammenstilt med stor forsiktighet. Uavhengig av dette kan Saint-Gobain Autover ikke innestå for nøyaktigheten av den informasjon som gjøres tilgjengelig. Saint-Gobain Autover fraskriver seg med dette alt ansvar for tap eller skade som, direkte eller indirekte, er et resultat av bruken av dette nettstedet, med mindre Saint-Gobain Autover har utvist grov uaktsomhet eller forsett.